23 okt. 2015

Vikingen - lortig barbar eller trendsäker sprätt?

Minns ni mitt rage över att kläder & kostym i populärkultur som tex i serien VIKINGS var jävligt historiskt inkorrekta, där jag istället hävdar att vikingar förmodligen var extremt mycket mer preppy & renliga än vad vi vill göra gällande?

Nya fynd från Uppsala Universitet visar att välborna vikingar tycks varit långt mycket mer modemedvetna än vad vi gör gällande - med lyxiga orientaliska influenser!

Strax norr om Gamla Uppsala i ett gravfält med båtgravar som varit känt i nästan hundra år har man hittat många ovanligt välbevarade rester av färgglada sidentyger med sofistikerade mönster. Annika Larsson, doktor i textilarkeologi,  berättar att "sidentygerna i gravarna påminner om ett ryskt dräktfynd, där mönstret föreställer en persisk kung på åsnejakt. Vikingarna i Gamla Uppsala och hövdingarna i Valsgärde begravdes i sådana persiskt inspirerade sidentyger, och även typiskt kinesiska siden. Det visar på vilka långväga kontakter de hade. De hade ett helt annat internationellt utbyte än många tänker sig."


Ragnar didn't get the fashion-memo it seems...

De färgfientliga pälsklädda luffare som vikingar ofta porträtteras som var alltså snarare i verkligheten sidenglansiga färgsprakande fashionistas! Sweeeeet!

Molekylärgenetikern Marie Allen berättar också att "i en vikingatida båtgrav i Gamla Uppsala har man också funnit föremål som avbildar kvinnor i samma typ av dräkter som de begravda människorna bar. Det kan tyda på att de i vikingarnas föreställningsvärld hade en viktig roll att spela i livet efter detta. Marie Allen hoppas att DNA-analyserna ska kunna tala om huruvida någon av de begravda i Valsgärde möjligen var kvinna".

Dags att sluta med historierevisionismen & låta vikingen porträtteras i populärkultur som den koketta kryddiga modelejon han tydligen var. Looking forward to it.

Inga kommentarer: