24 mars 2015

En twitter från de förgångna.

Plötsligt uppenbarar sig något av det mest vettiga internet har att erbjuda. Muralgranskaren:Exceptionellt roligt för den historienördigt lagde. Tack Hain.

Inga kommentarer: