6 feb. 2014

"Säll är den, som för sig äger lovord och förstånd uti livet, ty onda anslag man ofta rönt alstras ur andras bröst."

Inga kommentarer: