15 dec. 2017

5 saker jag hatar med de patriarkala strukturerna


  1. Kvinnor förpassas till andra klassens medborgare & behandlas därefter.
  2. Gör nän emotionellt handikappade.
  3. Begränsar individualiteten då könsrollerna annekterar vissa personlighetsdrag.
  4. Pojkar växer upp utan sann närhet & flickor växer upp utan sann självkänsla.
  5. Alienering av alla som inte passar in i de snäva könsrollerna kvinna/man. 
  6. Skev syn på sexuella övergrepp som gör att kvinnors utveckling & relation till sin sexualitet blir förstörd.

Det var bara det. Hejdå.

Inga kommentarer: